Процедура Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19

Във връзка с преодоляване на икономическите последствия от пандемията КОВИД-19 Европейският съюз, с подкрепата на правителството на Р.България,