Процедура Подкрепа за малки  предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19